نقشه های راه مطالعاتی

افرادی بسیاری پس از ورود به عرصه فناوری اطلاعات و کار کردن در حوزه های مختلف چیزی جز سردرگمی و این شاخه و آن شاخه کردن نصیبشان نمیشود.

یکی از اولین و مهمترین دغدغه هایی که برای افراد تازه وارد به صنعت گیک و کار فریلنسری وجود انتخاب حوزه فعالیت و نقشه راه مطالعاتی است، که هر کدام معیارها و دلائل مختلفی برای ورود هر حیطه دارند، انتخاب حوزه فعالیت خود مبحث بسیار گسترده ایست که علاقه، هدف کاری و استعداد سه معیار بسیار مهم برای انتخاب آن است، و داشتن یک برنامه هدفمند مطالعاتی بعداز انتخاب حوزه فعالیت نقشه راهی است که افراد انتخاب میکنند، ضمن اینکه وبسایت های معتبر زیادی مانند www.RoadMap.sh برای این منظور وجود دارند، منابع جامع و کاملی برای حرکت در آنها وجود ندارند و میتوان گفت بیشتر منجر به گمراهی افراد تازه کار میشوند تا نقشه راه مطالعاتی.

لذا گروه ایران فریلنس ضمن مشاوره انتخاب حوزه فعالیت، متناسب با سطح تحصیلات و استعداد های شخص و با بررسی اهداف مطالعاتی هر فرد نقشه راه مطالعاتی به همراه منابع مربوطه را ارائه میدهد و فراگیران را تا رسیدن به هدف نهایی هدایت میکند.

نقشه های راه