!

هیچ محصولی یافت نشد

محصولی برای فیلتر انتخابی شما یافت نشد.

اخلاق حرفه ای چیست ؟

برای همه ما پیش آمده است که هرگز از فروشنده ای که بیش از چند بار عامدانه جنس تاریخ گذشته یا فاسدی را به ما فروخته باشد خرید نکنیم، یا به پزشکی که وطایف پزشکی خود را فدای پول و ثروت کند اعتماد نکنیم و یا به همکاری که به قصد سوء استفاده از ما خواسته ای داشته باشد اعتماد نکنیم، همه این ها مصداق هایی از اخلاق حرفه ای هستند، اخلاق حرفه‌ای یعنی افراد شاغل در موقعیت‌های حرفه‌ای از مهارت‌ها و دانش خود برای انجام درست کار بهره می‌گیرند. این افراد قادر به قضاوت، اعمال مهارت‌ها و دانش و تصمیم‌گیری بر اساس دانش خود در شرایطی که عموم جامعه به دلیل نداشتن این دانش و مهارت قادر به این کار نیست هستند.

صداقت، راست گفتاری و راست کرداری، مسئولیت پذیری، احترام، بی طرفی، رازداری، شفافیت، قانون مداری و وفاداری مصداق هایی از مولفه ها و معیارهای اخلاق حرفه ای هستند.

  • مجموعه‌اي از قوانين كه در وهله اول از ماهيت حرفه و شغل به دست می آيد.
  • يك فرايند تفكر عقلانی است كه مجموعه ای از کنش ها و واکنش های اخلاقی پذیرفته شده است که از سوی سازمان ها و مجامع حرفه ای مقرر می شود تا مطلوب ترین روابط اجتماعی ممکن را برای اعضای خود در اجرای وظایف حرفه ای فراهم آورد.
  • رفتاري متداول در ميان اهل يک حرفه است.
  • مديريت رفتار وکردار آدمی هنگام انجام‌ دادن کارهای حرفه‌ای است.

حتما برای شما هم پیش آمده که تجربه کار کردن در سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی را داشته اید و متوجه شده اید که تفاوت های فاحشی دارند، شاید کارمندی که از واریز حقوق خود در موعد مقرر بدون هیچ بازخواستی مطمئن باشد خیلی راحت از مسئولیت های حرفه ای خود سر باز بزند اما یک کارمندی که به ازای خروجی موثر حقوق دریافت میکند مسئولیت پذیری و دقت عمل بیشتر در کار داشته باشد، مصداق های زیادی در مورد اخلاق حرفه ای در جامعه امروز ما وجود دارد و می بینیم که دغدغه مهمی در جامعه ایرانی محسوب میشود، افرادی که برای سود بیشتر حاضرند احلاق را زیر پا بگذارند و دست به هر کاری بزنند همه و همه ذیل این موضوع بررسی میشوند، در این بخش قصد داریم مطالب و دوره های آموزشی مرتبط با این موضوع را به شما معرفی کنیم.