آموزش زبان انگلیسی در ۵۰ روز -مکالمه – تلفظ – گرامر و نگارش

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

آموزش زبان انگلیسی در پنجاه روز که توسط جناب استاد دکتر سید رضا مداح زاده تهیه شده است. این مجموعه شامل 50 ویدیوی تقریبا یک ساعتی است که در هر ویدیو تعدادی جمله رایج در زبان انگلیسی نمایش داده می شود و گوینده آنها را به زبان انگلیسی و فارسی برای شما می خواند. روش مورد استفاده در مجموعه آموزش زبان انگلیسی در 50 روز همان روشی است که در مجموعه آموزش مکالمه نصرت در 90 روز می خوانید.

29
رایگان!